NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Centru Regional de Excelenta pentru Industrii Creative (CREIC) are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.
In acest sens, CREIC  a fost inscrisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub nr. ____.
Scopul colectarii datelor este desfasurarea activitatilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU.
Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru derularea corespunzatoare a activitatilor proiectelor. Refuzul dvs. determina neincluderea Dvs. in grupul tinta al proiectului si deci nu va ofera posibilitatea de a beneficia de serviciile pe care proiectul le ofera membrilor grupului tinta.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Autoritatea De Management Pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), Organismele Intermediare Regionale Pentru POSDRU - in calitate de finantator si catre parteneri in cadrul proiectelor.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Centru Regional de Excelenta pentru Industrii Creative, Cluj Napoca.